Az üzemorvosi vizsgálat kategóriái Budapesten


A magyar törvényi szabályozás szerint az üzemorvosi vizsgálatok az alábbi kategóriákba tartoznak a munkavállalók:

üzemorvos budapest üzemorvosi vizsgálat üzemorvosi vizsgálat budapest


„A” kategóriás üzemorvosi vizsgálat - egészségi vizsgálat  munkavállalók részére: A kohászatba tartozó munkakörök, bányászat, valamint azok a munkavállalók, akik munkaköre
nem fizikai jellegű, de munkaidejük több mint 50%-át az „ A „kategóriás foglalkozás-egészségi osztályba sorolandó környezetben töltik el.

A sugárzó, vagy rákkeltő, ismeretlen, vagy vizsgálatlan anyagokkal veszélyeztetettek köre, olyan munkát végzők, akik jogosultak a
korkedvezményes nyugdíjra, állatkísérletben foglalkoztatott dolgozók, vagy azok, akik jogosultak a munkaidő kedvezményre. Vagy azon munkavállalók, akik vízi és légi közlekedési szolgálatban teljesítenek, vasúti forgalomirányítással, vagy forgalommal
kapcsolatos munkavállalók is ide tartoznak.

„B” kategóriás üzemorvosi foglalkozás és bőrgyógyász tevékenység- egészségi vizsgálat munkavállalók részére:

Ebbe a kategóriába sorolhatók az alábbi gazdasági tevékenységgel foglalkozók, mint a mezőgazdaságban dolgozók, vadgazdálkodásban, építőiparban alkalmazottak,
erdőgazdálkodásban résztvevők, italgyártásba és élelmiszeriparban foglalkoztatottak, dohánytermékek, ruházati és textiláruk gyártásával foglalkozók köre, bőrtermékek gyártásával, kikészítésével, lábbelik előállításával, szőrme, kőolaj feldolgozásával kapcsolatos munkakörök, kokszgyártás és ahhoz hozzátartozó ágazatban dolgozók köre, vegyi alapanyagok gyártása és ahhoz kapcsolódó termékek előállításával foglalkozók, műanyag,
gumi termékű alapanyagokkal foglalkozók, nem fém alapanyagú termékek előállítása, hulladékból nyersanyag visszanyerésével foglalkozók, bútorgyártásban foglalkoztatottak,
szárazföldi, vízi, légi, és csővezetékes szállítmányozással foglalkozó munkavállalók, nyomdaiparban elhelyezkedettek, állategészségügyben, valamint egészségügyben és szociális
ellátásban alkalmazottak. Ide tartoznak még azok a munkavállalók, akik munkaidejük több mint 50%-át a „B” kategóriás foglalkozás- egészségügyi tevékenységhez tartozó munkakörben töltik idejüket.


„C” kategóriás üzemorvosi foglalkozás- egészségi vizsgálat és bőrgyógyászat munkavállalók:
Azok akik az „A” üzemorvosi- foglalkozás – egészségügyi kategóriába nem, de az alosztályába besorolhatók azok a munkavállalók. Ezek az ipari szakágazat dolgozói, kutatói,
illetve szolgáltatói munkakörben alkalmazottak, valamint a számítástechnikai tevékenységgel kapcsolatos munkakörök, melyek akár lehetek fizikai jellegűek is. Ide tartoznak még azok a
munkavállalók, akik munkaidejük több mint 50%-át a „C” kategóriás foglalkozás- egészségügyi tevékenységhez tartozó munkakörben töltik idejüket.

Üzemorvosi foglalkozás –egészségügyi szempontból a „D” kategóriába sorolhatók, azon dolgozók, akik egyéb adminisztratív tevékenységet látnak el, valamint oktatási és kulturális
területen, vagy kutatás- szervezési munkakörben helyezkednek el. És ide sorolhatók még azok a munkavállalók, akik az „A”, „B”, valamint „C” üzemorvosi foglalkozás-egészségügyi
kategória nem fizikai munkaköréhez tartoznak, és egyéb más osztályba sem beillő munkavállalók.

Szemészeti alapvizsgálat, mely a Kettesy tábla leolvasásával történik, valamint a színtévesztés megállapítására használatos könyv áttekintésével zajlik.


Fontos megemlítenünk, hogy egyes esetekben előfordulhat, hogy a vizsgálatot végző orvos, kérhet kiegészítő vizsgálatot az alkalmasság megállapításához, mely esetben az alap díjszabás nem tartalmazza a költségeit.


Az üzemorvos által végzett alkalmassági vizsgálat kötelezőségét, törvény szabályozza, ezért minden cégnek kötelező elvégeznie a munkavállalás megkezdése előtt a munkavállalói számára.

Bővebb információ az üzemorvosi vizsgálatról


Az üzemorvosi vizsgálat általánosságban véve a következő alapvizsgálatokból tevődik össze:
A kórtörténet felállítása, mely a páciens teljes körű kikérdezése, orvosi leleteinek áttekintése,
körelőzményének felvétele.
Vérnyomásának megmérése
Alap belgyógyászati vizsgálat elvégzése

Bőrgyógyászat partnerünk